LET’S TALK ABOUT IT

Sängvätning är ett vanligt problem, men trots det är det fortfarande ett tabubelagt ämne som gör det pinsamt att erkänna och prata om. Men du ska veta att uppemot 20% av alla 5-åringar lider av det och att 5% av alla 10-åringar fortfarande har problem. Det är inte heller ett problem som bara drabbar barn, utan det är beräknat att 1% av alla vuxna lider av sängvätning.*

 

 

 

 

Vi vill se en förändring på att inte våga prata öppet om sängvätning. Det är ett vanligt problem och vår förhoppning är att skammen som är kopplad till ämnet ska suddas ut.

 

 

ORSAKER OCH PÅVERKAN

Det finns olika faktorer som orsakar sängvätning, men att psykologiska orsaker ska vara en

av dem är en gammal myt som inte stämmer. Konsekvenserna är däremot många och känsloladdade. Några av dem är: lågt självförtroende, stress, ångest och psykiskt trauma.

 

 

NÅGRA AV DE VANLIGASTE ORSAKERNA TILL SÄNGVÄTNING ÄR:

- Omogen urinblåsa

- Brist på antidiuretiskt hormon, ett hormon som saktar ner urinproduktionen på natten

- Förstoppning

- Hög urinproduktion

- Sömnproblem (sömnapné kombinerad med djup sömn)

 

Om du upplever symptom av sängvätning rekommenderar vi dig att kontakta en läkare som kan undersöka så att det inte finns andra bakomliggande orsaker till problemen.

 

 

FAKTA:

- Dubbelt så många killar som tjejer är sängvätare

- Det kan vara ärftligt

- Sängvätning brukar växa bort med tiden

 

Ett stort bekymmer för barn med sängvätningsproblem och deras föräldrar är rädslan för mobbning och kränkningar. Det här, tillsammans med ångestkänslor och skam, påverkar barns sociala liv och välmående.

 

Många gånger undviker barn övernattningar och resor med andra barn och vuxna, något som bidrar till känslan av att känna sig utanför och exkluderad.

 

 

LET’S TALK ABOUT IT

Det är fortfarande tabu att prata om sängvätning och vi vill ändra på det. Sängvätning är ett vanligt bekymmer och det påverkar många barn och vuxna, men ändå känner vi att vi inte kan prata öppet om det.

 


 

Det skulle ta bort stigmat och hjälpa människor att känna sig mindre sårbara och ensamma. Det skulle också bli allmänt känt att sängvätning inte är något som individen kan kontrollera själv och inget som denna ska känna skam över.

 

Det är viktigt att föräldrar, och andra vuxna, ser till att barnet känner att han/hon inte har något att skämmas för. Det är inte barnets fel. Därför vill vi ta upp ämnet och se till synen på detta förändras och att vi vågar prata öppet om det.

 

Vi på Pjama har många års erfarenhet när det kommer till ämnet sängvätning. Skälet till att vi startade Pjama var att vi ville hjälpa barn (och vuxna) delta i aktiviteter utan att behöva oroa sig.  Det är något vi har stor passion för; att kunna hjälpa alla personer som lider av sängvätning och deras familjer.

 

* Enligt The National Sleep Foundation and the Children’s Hospital of Boston