PJAMA NU TILLGÄNGLIGT VIA AMAZON EUROPA

2018-03-02

Pjamas produkter finns nu tillgängliga i de främsta kanalerna hos Amazon i Europa. Redan innan årsskiftet lanserades produkterna på Amazon i Storbritannien och försäljningen ökade snabbt. Därefter har nya marknader kopplats på.

Amazon är det största e-handelsföretaget i världen sett till omsättning.

Hundratals miljoner människor använder amazon runt om i världen för att handla varje år.

” Vi arbetar aktivt för att göra Pjama tillgängligt för så många som möjligt, att arbeta med en försäljningskanal som Amazon är en självklarhet för oss”

Johan Bergenholtz, VD Pjama AB

Man hittar nu produkter från Pjama via Amazon i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

 

Här ser ni länkar till ovan Amazon plattformar för Pjama.

Amazon.co.uk 

Amazon.de

Amazon.fr

Amazon.it

Amazon.es